Grenada

Grenada är en ö i Små Antillerna i Västindien. Grenada hör till de sydligaste av de västindiska öarna och ligger strax utanför Venezuelas kust.
 

Västindien - Karibien

Västindien eller Karibien är den kedja av öar som ligger öster om Centralamerika.
 

Kryddön – Muskotnöt

Grenada är känd som Västindiens kryddö och i synnerhet för den höga kvaliteten på muskotnöt. Grenada är världens näst största producent av muskotnöt och svarar för en tredjedel av världens produktion.